O podjetju

Začetki proizvodnje inox posod segajo že v leto 1992, ko je Ivo Lozej začel s proizvodnjo posod v Podragi na le skromnih 100 m2 proizvodnje površine.

Ker so se proizvodnje zmogljivosti in naročila iz leta v leto večale, smo leta 1996 svojo obrtno dejavnost preselili v industrijsko cono Batuje.

Po skromnih začetkih v Podragi nadaljujemo svojo družinsko tradicijo uspešno še danes. Na osnovi izkušenj, znanja in konkurenčnosti smo kos zahtevam na trgu.

Zadovoljni kupci skozi vsa ta leta pa so naše merilo, da dosegamo nove cilje, s katerimi vstopamo na nove trge in tako iz leta v leto širimo svojo dejavnost.

podjetje ekipa linox